🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

22 juli 2023

Zorg en hulp in de palliatieve fase

Als je te horen hebt gekregen dat je niet meer kunt genezen, is dat ingrijpend. Om klachten te verlichten en lijden te voorkomen wordt palliatieve zorg aangeboden. Palliatieve zorg is de zorg die jij en je naasten krijgen als je ongeneeslijk ziek bent. Met als doel: zorgen dat jouw leven zo goed en prettig mogelijk blijft. Want al wordt je lichaam niet meer beter, je leven kan je nog wel veel te bieden hebben.

Op www.overpalliatievezorg.nl vind je veel informatie over palliatieve zorg en de palliatieve zorgverlening in jouw regio. Je vindt informatie over: 

  • Lichamelijke veranderingen of klachten, als pijn en benauwdheid.

  • Psychische veranderingen en klachten, zoals angst en depressie.

  • Sociale veranderingen, hoe ga je bijvoorbeeld met jouw omgeving om.

  • Wat is de zin van het leven en mijn leven, of waarom ik en waarom nu?

  • Hoe kun je regie houden of wat kun je regelen of vastleggen.

  • Welke zorg is mogelijk en door wie.

  • Afscheid, stervensfase, uitvaart, rouw en nazorg.

Zorgverleners in ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard

Er komt veel op jou en jouw naasten af. Maar je staat er niet alleen voor: er is hulp en zorg voor jou beschikbaar. Er zijn verschillende zorgverleners die kunnen helpen. Voor de één is de huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat graag het liefst naar een medisch specialist of verpleegkundige. Alle zorgverleners werken met elkaar samen en stemmen de zorg met jou en met elkaar af. 

Zorg en hulp in jouw buurt

De Palliatieve ZorgZoeker geeft een overzicht van de zorg en hulp in jouw regio. Jij beslist natuurlijk zelf of je een bepaalde behandeling of begeleiding wilt of niet. Praat erover met je huisarts en met je naasten. Bekijk hier alle aanbieders in jouw regio